Att bli ett medium

För många är det en stor dröm att bli ett medium. Det är inte ett självklart yrke som man kan utbilda sig till under skoltiden, men väl ett ämbete som intresserar allt fler personer världen över. I Sverige har det varit en lång väg från att jobbet som medium varit ett intresse hos vissa fåtaliga personer, till dess att det blivit ett yrke som allt fler jobbar med på stadig grund. Dock är det inte helt självklart att känna till hur man skall göra för att bli ett medium.

Är man van att röra sig i de kretsar som ofta omnämns som ”new age” kan man hitta en uppsjö skolor och utbildningar var man kan utbilda sig till att bli ett medium. Dessa utbildningar kan se ut på väldigt olika sätt, och beror till stor del på vad för utgångspunkt läraren har. I vissa fall ser man på jobbet som medium, ur ett vetenskapligt perspektiv, även om det riktats en hel del kritik mot att det skulle handla om en vetenskap i traditionell mening. Dock är det viktigt att man inte glömmer bort hur många gånger vi använder medium i olika sammanhang. Vid mycket svåra rättsfall, kan polisen välja att ta kontakt med medium för att hitta ny input och lära känna offret och gärningsmannen på ett annat sätt än vad man tidigare lyckats med.

Det har varit ganska kontroversiellt att höra av sig till medium vid rättsfall, men det är viktigt att komma ihåg hur detta arbete går till. Det handlar inte om att den som är medium står för bevisningen utan har en del i polisens sätt att arbeta. Vad som lyfts fram vid domstolen, är inte det ett medium sagt utan vad polisen lyckats hitta. Ibland tack vare tips från ett medium. Det finns inte några medium som är anställda av polisen och jobbar med paranormal verksamhet. De gånger man från polisens sida valt att kalla in medium, har det handlat om att man tar kontakt med frilansande medium som kommer in och gör tillfälliga analyser för polisen. Skulle man vilja jobba med denna typ av uppdrag för polismakten, krävs dock att man hållit på en tid och ingett förtroende när det kommer till arbete som medium.

Vem är ett medium?

Det går inte riktigt att svara på vem som är ett medium ifall man endast skall utgå från vad det är man har förmågan att göra. Vidare är det svårt för den utomstående att avgöra vem som har de kunskaper och den kontakt som de sägs ha, vilket gör att detta yrke svårligen kan granskas av gemene man. Vad man kan visa upp som bevis för att man är medium, är diplom och betyg från någon utbildning som syftar till att utbilda nya medium. Det är inte alltid dessa diplom är en garanti för lyckade resultat vid varje tillfälle, men de kan vara en indikation om att personen ifråga vet vad den håller på med och att vederbörande har goda erfarenheter från jobbet som medium.

Att vara medium är inte fråga om ett fysiskt hantverk som ger en färdig slutprodukt. Istället handlar det om kommunikation och om att vara öppen för att ta till sig den information och de kontakter som kommer automatiskt. Vad man kan göra efter en session, är att tolka den information som kommit. En hel del av jobben som rör sig inom denna kategori, kräver en hel del tolkning för att man skall kunna ta till sig allt som kommer under arbetet. Dock är det viktigt att påtala för läsaren att den som är medium inte skall avgöra vad som är sant och inte, utan endast vidarebefordra de fakta och samtliga intryck som kommer vid detta arbete. Det är personen som kommit till ett medium som har sista ordet och som kan avgöra vad som sagts. Dock är det inte alltid enkelt att tolka den information som kommer vid konsultation hos ett medium.

Mer information om Medium och Tarot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *