Bemötande viktigt inom personlig assistans i Stockholm

Personlig assistans och ett yrke inom desa område möts ofta med skepsis från omvärlden och ses som ett jobb som passar alla. Det vill säga, många tar för givet att de som jobbar inom detta område – och inom många andra vårdyrken också för den delen – gör detta på grund av att de inte kan få ett arbete någon annanstans och dessa fördomar är något som man grundar på att det sällan krävs någon utbildning för att jobba inom personlig assistans.

Ofta så krävs det nämligen några få förkovringar inom vissa specifika delar för att kunna möta behovet hos varje kund – annars så klarar man sig gott med gymnasial examen. Dessutom så pekar många på att ett yrkesval inom personlig assistans är en ren återvändsgränd ekonomiskt och att det inte finns någon lönsamhet där; en lönsamhet som många anser vara det absolut viktigaste då man väljer ett yrke.

Stämmer då detta – är ett yrke inom personlig assistans att anse som en karriär som vem som helst kan få och göra? Nej, nej och åter nej. Ett yrke inom personlig assistans ska istället ses precis tvärtom. Förvisso så kanske det inte behövs någon högskoleexamen för att arbeta där – man behöver inte visa upp ett diplom från exempelvis ett universitet i Stockholm för att kunna arbeta. Det som däremot krävs är andra egenskaper; egenskaper som många inte besitter och som därför inte är lämpliga för yrket.

Här kan vi nämna följande egenskaper som verkligen kommer att behövas hos en person som väljer att arbeta inom personlig assistans i exempelvis Stockholm

• Tålamod. Man måste vara beredd på att allting tar längre tid, att olyckor kan hända och att med man därmed måste vara både tålmodig och flexibel.

• Bemötande. Att behandla en sjuk eller en handikappad person med den respekt som varje människa förtjänar är något som verkligen inte alla klarar av. En självklarhet som – tyvärr – är påtaglig i dagens Sverige.

• Humor. En viktigt ingrediens. Personlig assistans handlar om mer än bara vård; det handlar om trivsel och att ha roligt – kunden och den personliga assistenten ska kunna utveckla en relation och här är humor en väldigt viktig ingrediens.

• Flexibilitet och fantasi. Man måste vara beredd på att jobba under dygnets alla timmar, man måste vara redo att rycka in med kort varsel och man måste vara en person som kan lösa uppkomna situationer med hjälp av både fantasi och handlingsförmåga.

Statusen för personlig assistans i Stockholm måste höjas

Ser man dessa egenskaper uppräknade på det här sättet så förstår man också att ett yrke inom personlig assistans inte alls passar alla och att de som arbetar inom branschen i Stockholm ofta har något som andra saknar. Man har empati och man har en förmåga att sätta en annan människa i det första rummet – egenskaper som ska uppskattas mer och som i en perfekt värld också borde ge mer betalt.

Det är dags att se personlig assistans i Stockholm och det enorma jobb som personer inom det området gör med andra ögon. De är på många sätt ovärderliga och borde också få en lön därefter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *