Dränering – en snabbguide

Inom markarbeten kan termerna för den som inte är insatt ställa till med många frågetecken. För den som vill lära sig lite mer om dränering följer här en kort guide om grunderna.

Vad är dränering?

När man pratar om dränering inom markarbete handlar det främst om dikena man gräver runt ett hus för att låta vatten rinna bort. Vare sig det är yt- eller grundvatten – är det oönskat dränerar man för att få bort det. Dränering behöver dock inte bara ske vid hus, det är även vanligt runt gat- och vägbyggen.

Hur går en dränering till?

Förenklat: Det första steget är att låta en entreprenör göra en bedömning kring hur mycket dränering som behövs. När det är bestämt grävs diken, oftast längs en eller två väggar i taget för att inte äventyra husets stabilitet.

När dikena är grävda läggs en textilduk däri som fungerar som ett underlag för dräneringsrören som sedan läggs på. Efter att rören är lagda läggs fuktisolering mot husgrunden eller källarväggen i ett skyddande syfte. Efter det här steget fyller man i dikena igen och dräneringen är slutförd.

Vilken typ, och hur mycket isolering bör man välja?

Då det här skiljer sig väldigt mycket från hustyp till hustyp är det bäst att ta upp frågan med markentreprenören. En tumregel man bör förhålla sig till är att alltid se till att den alltid är minst 10 cm tjock. Vill man vara på den säkra sidan är dock 20 cm ett klart mycket bättre val.

Hur ofta behöver man dränera?

I vanliga fall brukar en dränering inte behövas göra om förrän efter 25 – 30 år. Men om det var 25 – 30 år sedan och den fortfarande fungerar bra – d.v.s. att ingen fukt tränger igenom – kan man med gott samvete låta den vara i 5 – 10 år till.

Vad kostar det och hur beräknar man priset?

Kostnaderna skiljer sig naturligtvis åt beroende på flera faktorer, bland annat hur stort huset är eller vilken slags isolering man väljer. De materialkostnader man bör räkna på är grus, dräneringsrör och isolering. Ska man anlita hantverkare för att göra jobbet bör man alltid begära en offert från flera olika företag för att få det bästa priset.

Det man ungefär kan räkna med är 600 – 900 kr i timmen i arbetskostnad. Byggföretag får ofta rabatter på materialinköp, så om man anlitar hantverkare kan just dessa kostnader sänkas något. Man bör inte glömma att ta hänsyn till ROT-avdraget när man gör sin kostnadskalkyl.