Skorstensrenovering med garanti

Skorstenen är till för att släppa ut de varma rökgaser som bildas när vi eldar i våra hem så att inte gifterna i röken stannar kvar inne i huset där vi kan andas in dem. Men skorstenen används till mer än så. Den fungerar ofta som imkanal från spisfläkten, och en del av husets ventilation. OM skorstenen går sönder och börjar läcka är det inte bara inomhusmiljön som påverkas med giftiga rökgaser. Dessutom får man även en potentiell brandrisk, eftersom värmen från elden och röken inte stannar i skorstensstocken utan når ut till intilliggande material.

För att vara säker på att man får en bra skorstensrenovering med kvalitetsgaranti ska man anlita en certifierad skorstensentreprenör. Det är SERO, Skorstensentreprenörernas Riksorganisation som certifierar riktiga skorstenshantverkare. En certifierad skorstensrenoverare kan alla metoder som finns för skorstensrenovering; kompositfoder, insatsrör och glidgjutning, och vet vilken som är bäst för dig. Vilken metod man väljer beror på vad skorstenen används till, hur lång den är och fastighetens kondition. Du hittar certifierade skorstensentreprenörer på SEROs hemsida www.skorstensentreprenor.se

Den senaste tiden har det kommit nya material som är vattenbaserade och miljövänliga till skillnad från de som innehöll Furan, Furfural och Antimontrioxid. Materialen installeras med en metod som kallas Fitfire-metoden. Den innebär att du kan renovera skorstenen miljövänligt oavsett vilket användningsområde du har din skorsten till. Fitfire-metoden har material för eldning av allt från olja, gas, pellets, spannmål, ved, braskaminer och till och med brännugnar och industriugnar. Det finns även material för tätning och renovering av ventilation och imkanaler. Läs mer om de nya materialen på www.chimneytec.se

En certifierad skorstensrenoverare bör dessutom lämna garanti, både på materialet och arbetet. Garantitiden beror på vilken metod man använder och vilket material man valt. Det är vanligt med garantitider på mellan 10-25 år. Garantitiden framgår av typgodkännandebeviset för det material man valt. Garantitiden är för närvarande längst på renovering med kompositfoder.

I Stockholm finns företaget SMB Skorstensfolket som är certifierade och lämnar garanti. De finns mer information på www.skorstensfolket.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *