Var spenderar vi tiden på internet

Att allt fler människor använder internet på daglig basis är numer en självklarhet. De flesta arbetsplatser och skolor har internet som en viktig del i sin verksamhet för att allting skall fungera på ett bra sätt. Dessutom har Sverige som land en av de högsta siffrorna i världen vad gäller internetpenetration och bredbandspenetration. I en undersökning som gjorts har man valt att kartlägga vårt beteende när det kommer till internet och email hamnade på en klar guldplacering i frågan om vad vi använder internet till. I undersökningen delade man upp sina respondenter i olika kategorier där en låganvändare i genomsnitt använder internet en halvtimma per dag, medan en höganvändare lägger minst 150 minuter dagligen på olika internetrelaterade aktiviteter. Om vi ser på de fyra aktiviteter som var på topp inom dessa två grupper, framkommer det att resultaten är slående lika. För låganvändarna var det i storleksordning; email, kvällstidning, socialt nätverk och att titta på videoklipp. I gruppen av de som klassades som höganvändare var de fyra toppaktiviteterna; email, socialt nätverk, lyssna på musik och slutligen att titta på videoklipp.

Bloggläsning eller bloggning på egen sida, var inte med på skalan över aktiviteter för låganvändare vilket indikerar att detta är ett fenomen i första hand öronmärkt för höganvändare, eller att detta i vilket fall var gällande under tidpunkten för denna undersökning. Det bör tilläggas att bloggning och läsning av annans blogg, ökat kraftigt under 2011 och siffrorna kan vid en ny undersökning visa andra resultat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *